Darmowy projekt systemu nawadniania z ofertą na materiał do samodzielnego montażu!

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
2. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
a.    imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail Nabywcy,
b.    datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c.    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
d.    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
4. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.

 

Formularz reklamacji w wersji pdf (Kliknij)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem ma wtedy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.

2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

3. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego pokrywa w całości Nabywca.

4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

5. Oprócz równowartości ceny towaru sprzedawca zwraca nabywcy  łącznie z kosztami dostarczenia zamówionego towaru, lecz do wysokości  najtańszej opcji przesyłki dla zamawianego towaru.

6. Nabywca odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości zwracanego towaru w przypadku gdy w sposób niewłaściwy  korzystał   z niego lub przekroczył granicę prawidłowego zapoznania się z produktem. Wtedy sprzedawca może domagać się zwrotu równowartości utraty wartości zwracanej rzeczy.
Stanowi o tym art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE- 47 motyw preambuły.

7. Nabywca  może oświadczenie o odstąpieniu od umowy sformułować samodzielnie, można też skorzystać z gotowego formularza dostępnego w niniejszym regulaminie.

Formularz odstąpienia od umowy w wersji pdf (Kliknij)

8. Sprzedawca może wstrzymać zwrot  pieniędzy do momentu   zwrotu rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania.
9. Nabywca ma obowiązek odesłać towar  nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Wybierz swoją ulubioną markę

W celu usprawnienia korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookie. Dalsze korzystanie z tej strony oznacza akceptację naszych warunków stosowania plików cookie. Przeczytaj, by dowiedzieć się więcej. (Więcej o ciasteczkach) Polityka prywatności

Zamknij