• sterownik nawadniania wifi hydrawise
    Artykuly

    Jak sterować nawadnianiem?

    W ostatnich latach nawadnianie upraw stało się bezwzględną potrzebą. Dzięki temu ogrody można utrzymać w satysfakcjonującej kondycji, a w konsekwencji uzyskać dobre plony z upraw.  Należy przy tym jednak oszczędzać wodę – konieczność ta wynika z postępujących, niekorzystnych zmian klimatycznych…